Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 1.687
HỘI THI “BÉ KỂ CHUYỆN, ĐỌC THƠ” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

HỘI THI “BÉ KỂ CHUYỆN, ĐỌC THƠ” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023; nhằm tạo sân chơi bổ ích, tạo sự đoàn kết, giao lưu học tập giữa các khối, lớp và nhằm mục đích, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng, khả năng diễn đạt ý muốn một cách rõ ràng, sự mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, tạo cơ hội cho giáo ...
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 01

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 01

Thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của Phòng GD&ĐT huyện Quế Sơn, theo kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm 1. Đơn vị Trường MG Quế Mỹ được vinh dự chào đón các cô là CBQL, GVMN của 4 trường trong cụm là trường MG Quế Xuân 1, MG Quế Xuân 2, MG Quế Phú, MG Hương An về giao lưu, tham quan ...
Tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp, trong đó mục tiêu cụ thể nêu rõ: “Đối với giáo dục ...
HỘI THI “BÉ KỂ CHUYỆN, ĐỌC THƠ” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 – 2022

HỘI THI “BÉ KỂ CHUYỆN, ĐỌC THƠ” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022; nhằm tạo sân chơi bổ ích, tạo sự đoàn kết, giao lưu học tập giữa các khối, lớp và nhằm mục đích, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng, khả năng diễn đạt ý muốn một cách rõ ràng, sự mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, tạo cơ hội cho giáo ...
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.