Nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ trong điều kiện thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19. Trường Mẫu giáo Quế Mỹ đã phát động Hội thi “Làm đồ dùng, đồ chơi về chuyên đề: “An toàn giao thông” cấp trường năm học 2021-2022